mają na celu pokazanie, czym w praktyce jest i na czym polega dziennikarstwo. Warsztaty prowadzimy biorąc pod uwagę przede wszystkim praktyczny punktu widzenia, ponieważ wiedzę i umiejętności przekazują praktycy dziennikarstwa z wieloletnim doświadczeniem. Jeśli chcecie Państwo poznać praktyczne dziennikarstwo – zapraszamy do kontaktu.

Naszą wiedzę i umiejętności przekazujemy osobom zaangażowanym w tworzenie biuletynów informacyjnych, gazetek reklamowych, różnego rodzaju materiałów o charakterze dziennikarskim itp.

Jesteśmy także otwarci na zaproszenia ze strony szkół, uczelni i innych ośrodków edukacyjnych.

***

Wybrane zagadnienia z dziennikarstwa, retoryki i językoznawstwa.

Dziennikarstwo

Wybrane aspekty dziennikarstwa. Spojrzenia na dziennikarstwo od strony odbiorcy przekazów medialnych oraz od strony twórcy przykazów medialnych.

Odbiorca przekazów medialnych. Co prezentują media?

Odbiór przekazów medialnych.

 • informacje i ich rodzaje
 • tematy i ich rodzaje
 • sposoby prezentacji materiałów dziennikarskich
 • cele prezentacji materiałów dziennikarskich
 • różnice między mediami (radio, prasa, telewizja / konkretne tytuły i programy)

Interpretacja doniesień medialnych.

 • informacje i ich rodzaje
 • rozumienie przekazów
 • interpretacja materiałów dziennikarskich
 • atrakcyjność materiałów dziennikarskich
 • błędy dziennikarskie
 • dyskusje
 • oceny
 • komentarze

Twórca przekazów medialnych. Jak pracuje dziennikarz?

Elementy warsztatu dziennikarskiego (prasa, radio).

 • szukanie tematów dziennikarskich
 • różne formy dziennikarskie
 • ćwiczenia praktyczne (m.in. pisanie i redagowanie tekstów prasowych, serwisów radiowych, przygotowywanie
 • programów radiowych, ortoepia – ćwiczenia przygotowujące do wystąpień radiowych, praca w radiu)

Retoryka

Teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z wystąpieniami publicznymi.
Retoryka w praktyce.

 • Rola i znaczenie retoryki
 • Popularne chwyty retoryczne
 • Sposoby argumentacji
 • Perswazja
 • Manipulacja
 • Erystyka

Językoznawstwo

Zagadnienia związane z posługiwaniem się poprawną polszczyzną na podstawie najczęstszych błędów językowych obecnych w życiu codziennym.

Językoznawstwo w praktyce.

 • najczęstsze błędy Polaków (np. rówieśników, dziennikarzy)
 • objaśnienia
 • ćwiczenia

Kontakt

Obecnie przede wszystkim realizujemy indywidualne i konsultacje medialne przygotowując propozycje do indywidualnych potrzeb osób zainteresowanych zdobyciem profesjonalnej wiedzy z zakresu komunikacji dziennikarskiej.

Jeśli potrzebują Państwo eksperckiego, profesjonalnego doradztwa - jesteśmy do dyspozycji, prosimy o kontakt, nasz telefon: 502-858-023 Kontakt mailowy: kontakt