Pomagamy osobom indywidualnym z trudnych sytuacjach zawodowych, formalno-prawnych, życiowych, czy wizerunkowych. Wspieramy, pomagamy, podpowiadamy, interweniujemy.

Często wykorzystujemy siłę mediów, skutecznie lobbujemy na rzecz osób poszkodowanych.

Jeśli zatem potrzebna jest Państwu w postaci eksperckiej lub dziennikarskiej interwencji – prosimy o przesłanie szczegółowych informacji dotyczących danego problemu.

Do tej pory pomogliśmy setkom ludzi, skutecznie rozwiązując ich problemy. Gwarantujemy pełną anonimowość.

Wybrany zakres pomocy:

  • spory zbiorowe
  • konflikty pracownicze (np. na linii pracownik-pracodawca)
  • konflikty interpersonalne
  • poszkodowanym przez urzędników
  • psychologiczne
  • dla ofiar mobbingu
  • prawne

Jeśli potrzebują Państwo profesjonalnego wsparcia – jesteśmy do dyspozycji, prosimy o kontakt, nasz telefon: 728-740-450
Kontakt mailowy: kontakt

Jeśli potrzebują Państwo eksperckiego, profesjonalnego doradztwa - jesteśmy do dyspozycji, prosimy o kontakt, nasz telefon: 502-858-023 Kontakt mailowy: kontakt