Właściciel i twórca projektu Doradztwo Medialne, niezależny ekspert od mediów.

Doświadczenie w zakresie dziennikarstwa i publicystyki zdobywał m.in. jako dziennikarz Dziennika Bałtyckiego (od 2003), Polskiego Radia 6 (od 2005), następnie jako twórca niezależnych mediów, w tym Gazety Bałtyckiej (2012), będąc nieprzerwanie publicystą i komentatorem specjalizującym się w zagadnieniach politycznych.

Doświadczenie w zakresie PR zdobywał działając w obszarze managementu gwiazd (od 2006), w tym współpracując przy tworzeniu kampanii reklamowych z udziałem gwiazd (np. marka Jacobs Cronat Gold, salon Mercedesa). Ponadto był wicedyrektorem jeden z trójmiejskich agencji artystycznych, kierował licznymi projektami o charakterze rozrywkowym (zespoły muzyczne, grupy artystyczne). W ramach działalności PR zajmował się także reprezentowaniem w mediach podmiotów z branży medycznej (dwa największe szpitale w Gdańsku). Był autorem kampanii wyborczych w wyborach samorządowych (2010 r., 2014 r.).

Doświadczenie w zakresie szkoleń zdobywał prowadząc szkolenia i zajęcia z zakresu strategii PR oraz dziennikarstwa (2013, 2014), publicystyki i retoryki.

Naukowo zajmuje się językoznawstwem, ze szczególnym uwzględnieniem onomastyki. Jest autorem pracy doktorskiej pt. Nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na Kociewiu od XVII do XIX w. (2018).

Kontakt:

Obecność w mediach:

Szczegóły wypowiedzi medialnych znajdą Państwo w dziale Prasa

Publikacje dziennikarskie:

Publikacje naukowe:

  • Perswazja czy manipulacja? Na przykładzie wybranych wypowiedzi sejmowych [w:] Prace Językoznawcze XVII/1 2015, Olsztyn 2015 [artykuł naukowy]
  • Jak wygrać wybory samorządowe? Grzegorz Wierzchołowski, wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2014 [recenzja publikacji]

Szkolenia, wykłady, zajęcia dydaktyczne:

  • „Strategie Marketingowe i Public Relations w organizacjach pozarządowych” – cykl autorskich wykładów w ramach Akademii Ekonomicznej NGO organizowanej przez Fundację Filar, 2013 r.
  • „Jak znaleźć ciekawy temat dziennikarski? Wykład dla studentów dziennikarstwa”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, 2014 r.
  • „Obraz pomorskich polityków na podstawie ich własnych stron internetowych” – referat zaprezentowany na Ogólnopolskiej Konferencji Językowy, literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś, Uniwersytet Gdański, 2013 r.
  • Odprzezwiskowe nazwiska mieszkańców parafii Pączewo-Czarnylas na Kociewiu z okresu XVII-XIX w. – referat podczas Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Językowy, Literacki i kulturowy obraz Pomorza dawniej i dziś, (22.09.2017, Gdańsk).
  • Odmiejscowe nazwiska mieszkańców parafii Pączewo na Kociewiu – referat na XV konferencji studencko-doktoranckiej „Integralia 2018” – Wymiary studenckiej humanistyki (23.05.2018, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu).

Dla mediów
Dziennikarzy zainteresowanych eksperckimi komentarzami politycznymi, tematyką public relations w polityce, marketingiem politycznym, strategiami komunikacyjnymi wykorzystywanymi przez ugrupowania polityczne, wizerunkiem poszczególnych partii politycznych, a także zachowaniami konkretnych polityków – prosimy o kontakt. Na pytania odpowiada nasz ekspert: , tel. 502-858-023

Jeśli potrzebują Państwo eksperckiego, profesjonalnego doradztwa - jesteśmy do dyspozycji, prosimy o kontakt, nasz telefon: 502-858-023 Kontakt mailowy: kontakt